FB-หน้ากากผ้า 3 ชั้น

Fabric masks-3 PLY หน้ากากผ้า 3 ชั้น ผลิตจากผ้าค้อตต้อนและโพลีเอสเตอร์ ป้องกันฝุ่นต่างๆ เช่น ฝุ่น P.M2.5
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ที่ต้องการป้องกันตนเอง จากละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นหมอกควัน ควันจากการจราจรทางรถยนต์ที่ติดขัด รวมทั้ง ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศ แพ้ควันบุหรี่ และ ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆให้เจือจางลง เมื่อต้องสูดดม หายใจ เข้าสู่ร่างกาย

วิธีดูแลรักษา
1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรนำหน้ากากผ้า ไปซักด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ อ่อนๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า จนสะอาด และนำไปผึ่งให้แห้ง ก่อนใช้งาน
2.ใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง ตามต้องการ
3.หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรซักทำความสะอาด และผึ่งให้แห้ง
4. อายุการใช้งาน ประมาณ 6 -12 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา
ถ้าพบว่า หน้ากากผ้า เริ่มเปื่อยหรือขาด ควรเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและอนามัยทีดีของผู้สวมใส่
ขนาดสินค้า
กว้าง 6.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

#หน้ากากผ้า #หน้ากากกันฝุ่น #หน้ากาก 3 ชั้น

Visitors: 227,342