หน้าแรก

  • SB-SUNBOOK เป้นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และบางส่วนผลิตจากต่างประเทศ อาทิ
    เสื้อ กางเกง ผ้าพื้นและผ้าพิมพ์ลายต่างๆ แรกเริ่ม วางจำหน่ายสินค้าที่ ตลาดส้ม-โบ๊เบ๊ ( Som Market--BOBAE) ในขณะเดียวกัน ขยายการจำหน่ายผ่านช่องทาง  ทั้ง Off-line และ On-line นอกจากนี้ ทางร้านยังมีโปรโมชั่นราคาพิเศษในแต่ละเดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมาก 
    # # # ป ร ะ ก า ศ  # # # 
    ทางร้าน ยุติการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ผ่าน LAZADA
    ตั้งแต่ 9 พ.ค.2565 เป็นต้นไป 
 

 

 

  

Visitors: 205,916